User Name
Password

熱刺紀念品任你攞

Posted on 2019-09-14
熱刺香港而家有部分紀念品畀大家攞

㩒下面條LINK 睇睇相先

https://m.facebook.com/groups/216985788362209?view=permalink&id=2547248158669282

所有紀念品都係免費,不過亦歡迎你作個捐獻,多多益善,少少無拘。所有收益都會用來捐贈至慈善機構。

有興趣嘅朋友可以聯絡 KK Poon (6767 3922) 商討交收安排。

呢個活動將會喺2019年9月30日截止。所有物品都係先到先得,欲免各隅,請從速查詢。

COYS!