User Name
Password

熱刺香港歷史

1998 幾位香港本地熱刺球迷及在港落地生根的外籍熱刺球迷在英國熱刺網站認識,相約在香港酒吧觀看熱刺比賽。
1999 十多名中外熱刺球迷在灣仔Beer Castle,見證熱刺擊敗李斯特城,奪得聯賽杯。
2000 「熱刺球迷俱樂部」網站成立,網址為 www.spurs.com.hk 觀看熱刺比賽。
2001 中外球迷觀看熱刺球賽的地點改為灣仔的Delaney’s Irish Pub
2004 「熱刺球迷俱樂部」網站網址改為 www.spurs.hk
2007 熱刺預備組來港參加七人賽,由中外熱刺球迷組成的球迷會 Spurs in Hong Kong 成立,並在6月23日在跑馬地球場舉行了「熱刺球迷俱樂部」對 Spurs in Hong Kong 的友誼賽。
2008 超過80位熱刺球迷在Delaney’s見證熱刺擊敗車路士,再奪聯賽杯。
2009 由中外熱刺球迷組成的球迷會TottenhamHK成立,「熱刺球迷俱樂部」與TottenhamHK合併組成全港最大的熱刺球迷組織。同年,灣仔Delaney’s與TottenhamHK達到協議,直播每一場熱刺比賽。
2013 官方熱刺球迷會成立,命名為SPURS HONG KONG,網址為: www.spurs.hk
2015 Delaney's Wanchai 八月結業, 熱刺香港移師至the Cannyman, Wanchai
2017 熱刺重臨香江,與傑志踢友賽,熱刺香港同刺迷為教練團喺灣仔洗洗塵。
2019 Delaney’s 回歸灣仔,再次成為熱刺香港睇波嘅聚腳點。